Naša prvá spoločná akcia s Gbelcia crassiceps

V zmysle cieľov OZ Gbelcia crassiceps a airsoftových nadšencov BBBlasters zo Štúrova a okolia sa dňa 7.6.2015 v čase od 10:00hod do 16:00hod uskutočnila prvá airsoftová hra v obci Lelá v areály bývalého JRD tamojšej obce. Organizačne dobre zvládnuté podujatie bolo pilotným svojho druhu v tomto regióne. Svojou účasťou ho prišli podporiť zastupcovia airsoftového teamu SAF Veľký Meďer, ako aj airsoftový hráči z maďarského EAST AIRSOFT DOROG TEAM, ktorí vyjadrili jasný záujem o spoluprácu pri organizovaní podobných podujatí v tomto regióne. Dúfajme preto, že je to začiatok dobrej tradície pre podporu outdoorových podujatí tohto druhu, kde sa každí z nás može oboznámiť s pojmami fair play, spolupráca a boj proti kriminalite cestou športu. 

Naše veľké ĎAKUJEME patrí majiteľom pozemku a nehnuteľností pánom JUDr. Ľubomírovi Krivočenkovi a JUDr. MilanoviKoprivovi za ich ochotu a spoluprácu !!!