Informácie o nás

Sme nadšenci Airsoftu zo Štúrova a okolia. Čo viac dodať.

Táto stránka je venovaná každému kto sa zaujíma o Airsoft a všetko čo k nemu patrí. Spájame ľudí s týmto koníčkom bez rozdielu akéhokoľvek druhu. 

Čo ponúkame?

Ponúkame možnosť stať sa členom komunity ľudí s rovnakými záľubami a hodnotami s cieľom vytvorenia lepšej a bezpečnejšej spoločnosti cestou športu a úcty k prírode.

Čo chceme dosiahnuť?

Chceme sa spolupodieľať na prevencii kriminality u mládeže a mladistvých a dať našej mládeži lepšie a hodnotnejšie vzory než akým sú vystavení v dnešnej premedializovanej dobe.

Ako to chceme dosiahnuť?

Formou organizovania športových podujatí zameraných predovšetkým na zvyšovanie fyzickej a psychickej pripravenosti mládeže s prehlbovaním citu pre  fair play a morálne hodnoty spoločnosti.